تعرفه سایت های شخصی (موقتا غیرفعال!)

اشتراک 1 ماهه

49,000 تومان
ماهانه 49,000 تومان
 • هاست رایگان
 • دامنه رایگان ir
 • قالب رایگان شخصی
 • گارانتی امنیت سایت
 • CMS اختصاصی دیدوِب
 • راه اندازی رایگان (+ 990,000 ریال)
 • امکان تغییر رنگ قالب
 • امکان تغییر رنگ سفارشی
 • سفارشی سازی محدود قالب
 • بارگذاری رایگان محتوای اولیه
 • مرتب سازی مطالب منتشر شده
 • اصلاحات گرافیکی در صورت نیاز
 • گارانتی بازگشت وجه 7 روزه
خرید پکیج

اشتراک 3 ماهه

139,000 تومان
ماهانه 46,333 تومان
 • هاست رایگان
 • دامنه رایگان ir
 • قالب رایگان شخصی
 • گارانتی امنیت سایت
 • CMS اختصاصی دیدوِب
 • امکان تغییر رنگ قالب
 • راه اندازی رایگان (+ 990,000 ریال)
 • امکان تغییر رنگ سفارشی
 • سفارشی سازی محدود قالب
 • بارگذاری رایگان محتوای اولیه
 • مرتب سازی مطالب منتشر شده
 • اصلاحات گرافیکی در صورت نیاز
 • گارانتی بازگشت وجه 7 روزه
خرید پکیج

اشتراک 6 ماهه

239,000 تومان
ماهانه 39,833 تومان
 • هاست رایگان
 • دامنه رایگان ir
 • قالب رایگان شخصی
 • گارانتی امنیت سایت
 • CMS اختصاصی دیدوِب
 • راه اندازی رایگان
 • امکان تغییر رنگ قالب
 • بارگذاری رایگان محتوای اولیه
 • مرتب سازی مطالب منتشر شده
 • امکان تغییر رنگ سفارشی
 • سفارشی سازی محدود قالب
 • اصلاحات گرافیکی در صورت نیاز
 • گارانتی بازگشت وجه 7 روزه
خرید پکیج

اشتراک یکساله

449,000 تومان
ماهانه 37,417 تومان
 • هاست رایگان
 • دامنه رایگان ir
 • قالب رایگان شخصی
 • گارانتی امنیت سایت
 • CMS اختصاصی دیدوِب
 • راه اندازی رایگان
 • امکان تغییر رنگ قالب
 • امکان تغییر رنگ سفارشی
 • سفارشی سازی محدود قالب
 • بارگذاری رایگان محتوای اولیه
 • مرتب سازی مطالب منتشر شده
 • اصلاحات گرافیکی در صورت نیاز
 • گارانتی بازگشت وجه 7 روزه
خرید پکیج

تعرفه سایت های شرکتی (موقتا غیرفعال!)

اشتراک 1 ماهه

59,000 تومان
ماهانه 59,000 تومان
 • هاست رایگان
 • دامنه رایگان ir
 • قالب رایگان شرکتی
 • گارانتی امنیت سایت
 • CMS اختصاصی دیدوِب
 • راه اندازی رایگان (+ 1,290,000 ریال)
 • امکان تغییر رنگ قالب
 • امکان تغییر رنگ سفارشی
 • سفارشی سازی محدود قالب
 • بارگذاری رایگان محتوای اولیه
 • مرتب سازی مطالب منتشر شده
 • اصلاحات گرافیکی در صورت نیاز
 • گارانتی بازگشت وجه 7 روزه
خرید پکیج

اشتراک 3 ماهه

159,000 تومان
ماهانه 53,000 تومان
 • هاست رایگان
 • دامنه رایگان ir
 • قالب رایگان شرکتی
 • گارانتی امنیت سایت
 • CMS اختصاصی دیدوِب
 • امکان تغییر رنگ قالب
 • راه اندازی رایگان (+ 1,290,000 ریال)
 • امکان تغییر رنگ سفارشی
 • سفارشی سازی محدود قالب
 • بارگذاری رایگان محتوای اولیه
 • مرتب سازی مطالب منتشر شده
 • اصلاحات گرافیکی در صورت نیاز
 • گارانتی بازگشت وجه 7 روزه
خرید پکیج

اشتراک 6 ماهه

289,000 تومان
ماهانه 48,167 تومان
 • هاست رایگان
 • دامنه رایگان ir
 • قالب رایگان شرکتی
 • گارانتی امنیت سایت
 • CMS اختصاصی دیدوِب
 • راه اندازی رایگان
 • امکان تغییر رنگ قالب
 • بارگذاری رایگان محتوای اولیه
 • مرتب سازی مطالب منتشر شده
 • امکان تغییر رنگ سفارشی
 • سفارشی سازی محدود قالب
 • اصلاحات گرافیکی در صورت نیاز
 • گارانتی بازگشت وجه 7 روزه
خرید پکیج

اشتراک یکساله

549,000 تومان
ماهانه 45,750 تومان
 • هاست رایگان
 • دامنه رایگان ir
 • قالب رایگان شرکتی
 • گارانتی امنیت سایت
 • CMS اختصاصی دیدوِب
 • راه اندازی رایگان
 • امکان تغییر رنگ قالب
 • امکان تغییر رنگ سفارشی
 • سفارشی سازی محدود قالب
 • بارگذاری رایگان محتوای اولیه
 • مرتب سازی مطالب منتشر شده
 • اصلاحات گرافیکی در صورت نیاز
 • گارانتی بازگشت وجه 7 روزه
خرید پکیج

تعرفه سایت های فروشگاهی (موقتا غیرفعال!)

اشتراک 1 ماهه

69,000 تومان
ماهانه 69,000 تومان
 • هاست رایگان
 • دامنه رایگان ir
 • قالب رایگان فروشگاهی
 • گارانتی امنیت سایت
 • CMS اختصاصی دیدوِب
 • راه اندازی رایگان (+ 1,490,000 ریال)
 • امکان تغییر رنگ قالب
 • امکان تغییر رنگ سفارشی
 • سفارشی سازی محدود قالب
 • بارگذاری رایگان محتوای اولیه
 • مرتب سازی مطالب منتشر شده
 • اصلاحات گرافیکی در صورت نیاز
 • گارانتی بازگشت وجه 7 روزه
خرید پکیج

اشتراک 3 ماهه

179,000 تومان
ماهانه 59,667 تومان
 • هاست رایگان
 • دامنه رایگان ir
 • قالب رایگان فروشگاهی
 • گارانتی امنیت سایت
 • CMS اختصاصی دیدوِب
 • امکان تغییر رنگ قالب
 • راه اندازی رایگان (+ 1,490,000 ریال)
 • امکان تغییر رنگ سفارشی
 • سفارشی سازی محدود قالب
 • بارگذاری رایگان محتوای اولیه
 • مرتب سازی مطالب منتشر شده
 • اصلاحات گرافیکی در صورت نیاز
 • گارانتی بازگشت وجه 7 روزه
خرید پکیج

اشتراک 6 ماهه

339,000 تومان
ماهانه 56,500 تومان
 • هاست رایگان
 • دامنه رایگان ir
 • قالب رایگان فروشگاهی
 • گارانتی امنیت سایت
 • CMS اختصاصی دیدوِب
 • راه اندازی رایگان
 • امکان تغییر رنگ قالب
 • بارگذاری رایگان محتوای اولیه
 • مرتب سازی مطالب منتشر شده
 • امکان تغییر رنگ سفارشی
 • سفارشی سازی محدود قالب
 • اصلاحات گرافیکی در صورت نیاز
 • گارانتی بازگشت وجه 7 روزه
خرید پکیج

اشتراک یکساله

639,000 تومان
ماهانه 53,250 تومان
 • هاست رایگان
 • دامنه رایگان ir
 • قالب رایگان فروشگاهی
 • گارانتی امنیت سایت
 • CMS اختصاصی دیدوِب
 • راه اندازی رایگان
 • امکان تغییر رنگ قالب
 • امکان تغییر رنگ سفارشی
 • سفارشی سازی محدود قالب
 • بارگذاری رایگان محتوای اولیه
 • مرتب سازی مطالب منتشر شده
 • اصلاحات گرافیکی در صورت نیاز
 • گارانتی بازگشت وجه 7 روزه
خرید پکیج

© کلیه حقوق سرویس دیدوِب محفوظ و متعلق به دیدنِت می باشد.

درباره ما  ·   قوانین و مقررات  ·   تماس با ما